Home C&C Wie & Waarom Netwerk  
   
 
Netwerk C&C
 
      DINEKE STAM

Profiel Projecten CV Contact English Overzicht Netwerkers

Profiel
IMHP staat voor Intercultural Museum and Heritage Projects ofwel interculturele museum- en erfgoedprojecten. Sommigen lezen 'I'm happy'. Is ook goed!

Dineke Stam wil met IMHP mensen inspireren om in een wereld vol conflict en verschil, verbondenheid met anderen - van vroeger en nu en van hier en elders - te ervaren, te onderzoeken en te waarderen. Verbondenheid is het kernwoord, wereldwijde geschiedenis de context en verscheidenheid het kenmerk.

IMHP biedt consultancy, inhoudelijk projectmanagement van tentoonstellingen, workshops, artikelen en lezingen. IMHP richt zich op professionals in de internationale museum- en erfgoedsector en ook op het publiek daarvan.

Dineke Stam houdt van variatie en kwaliteit, is creatief en initiatiefrijk, werkt graag samen, verzint concepten en vertaalt die naar concrete producten, heeft aandacht voor sprekende details en maakt geschiedenis, gender en diversiteit toegankelijk voor een breed publiek.
Meer informatie zie www.imhp.eu.

Projecten
Lopende projecten:
* Monument van Trots. Inhoudelijk projectleider tentoonstelling en website in opdracht van IHLIA
* *Naar de Roots. Projectleider voor CO-OPS project van NWO, Imagine IC, KIT Tropenmuseum
* Reizende Aletta. Tentoonstelling en educatief pakket over Aletta Jacobs.
Opdrachtgever: Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV) (2006)

Afgeronde projecten:
* Redactie en productie van de publicatie Immaterieel erfgoed in Nederland.
Opdrachtgever: Nationale UNESCO Commissie Nederland (2006)
* Redactie, productie en publieksprojecten tentoonstelling Aletta Jacobs en het Verlangen naar de Politiek. Opdrachtgever: Centrum voor Gender en Diversiteit van de Universiteit Maastricht (Mineke Bosch) i.s.m. Tweede Kamer der Staten-Generaal
* Inhoudelijke organisatie expertmeeting Meer kleur in personeel. Opdrachtgever: Amsterdams Historisch Museum en Netwerk CS (2005) en voorbereiding en advisering voor Stepping Stones , een mentoring project voor de erfgoedsector. Opdrachtgever: Netwerk CS
* Verzorgen van lezingen, gastcolleges, workshops en artikelen voor Anne Frank Stichting, Reinwardt Academie, Universiteit Maastricht, Nationaal Archief, Kantoor Verschoor Boekmakers, Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis, Netzwerk Interkultur (Duitsland), Riksförbundet Sveriger Museer (Zweden), SICA (2005 en 2006), ICOM-Cidoc (Göteborg), Association of Museums of Slovenia (Slovenië), Life Long Museum Learning - Europees Project, Museums Tell Many Stories (Europese Learning Partnership), OCN-NVB conferentie 2006

Overige Samenwerkingspartners
Instituto Beni Culturali Emilia Romagna (Italië)
Imagine IC (Nederland)
Chester Beaty Library, Dublin (Ierland)
Engage (Groot-Brittannië)
Città die Torino, Servizi Culturali (Italië)

CV
Dineke Stam (Dinxperlo, 1958) is historica met een ruime ervaring in het werken aan diversiteit binnen de museum- en erfgoedsector. Van 2001 tot 2005 was zij Projectleider Interculturele Programma's Erfgoedbreed bij de Nederlandse Museumvereniging. Daarvoor werkte zij ruim tien jaar bij de Anne Frank Stichting, onder meer als tentoonstellingsmaker. Interessegebieden en specialisaties: vrouwengeschiedenis, genderstudies, Tweede Wereldoorlog en jodenvervolging,
oral history
, migratiegeschiedenis, projectonderwijs.

Contact
Dineke Stam
dinekestam@cultuurenco.nl

Meer informatie:
Black Europe revised
www.prismaproject.nl
www.prospectatore.pl
www.collectandshare.eu.com

English
Dineke Stam IMHP Intercultural Museum and Heritage Projects
Javakade 170
1019 RW Amsterdam
The Netherlands
+31-20-4196300
dineke.stam@cultuurenco.nl

Drs. Dineke Stam is a specialist in the interculturalisation of museums and heritage institutions. She read History and Women's Studies at the University of Amsterdam and worked for more than ten years for the Anne Frank House, where she created many exhibitions and researched the eye witnesses of Anne Franks Diary. She was part of the team responsible for the concept and content of the new permanent exhibit in the Anne Frank House, 1999.

For the IIAV (the International Information Centre and Archives for the Women's Movement) she created an exhibition in memory of the Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid (National Exhibition on Women's Labour -1898).

Stam has recently worked as a project mana ger for Intercultural Programmes in the heritage sector (2001-2004). International exchange was an important aspect of this work. In 2005 she prepared an exhibition on the life and work of the Dutch feminist Aletta Jacobs in the House of Parliament. In 2006 the Netherlands National UNESCO committee assigned her to make a brochure on Intangible Heritage in the Netherlands, which has been published in the same year.

Dineke Stam is founding member of the network organisation Cultuur & Co , consisting of independent specialists, consultants and projectmana ger s in the field of culture, diversity & gender.

Publication
A clog-dance with diversity. Past, present and future of the multicultural Netherlands. Article published in L'Homme, Zeitschrift für Feministische Geschichtswissenschaft . 16(2)) 2005 p. 105-112 [pdf]

For more information, please have a look at:
Black Europe revised
www.prismaproject.nl
www.prospectatore.pl
www.collectandshare.eu.com

Profiel Projecten CV Contact English Overzicht Netwerkers