Home C&C Wie & Waarom Netwerk  
   
 
Netwerk C&C
 

ELS SCHELLEKENS

Profiel Projecten CV Contact Overzicht Netwerkers

Profiel
Bureau ELS verzorgt educatieve projecten, wokshops en lesmateriaal rond identiteit, diversiteit en sociale competentie voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en de pabo.

Projecten
Lopende projecten:
1 Onze klas, mijn wereld.
Een project voor de groepen 3 en 4 van het basisonderwijs. Focus: sociale competentie en ict. Trefwoorden: social inclusion, respect for diversity.
Looptijd: januari 2008 – augustus 2010. Organisatie: Hogeschool In-holland, Alkmaar, lectoraat Ontwikkelingsgericht Onderwijs, lector: Dorian de Haan.
2 Bijdrage voor Artikel Eén, over discriminatie naar afkomst op de basisschool.
3 artikelen voor de tijdschriften JSW en Zone
4 De update van de reisgids voor Suriname:
Reizen in Suriname, Pirana en mope (tweede druk, 1996) ism Roy Tjin

Afgeronde projecten in 2007:
1Themaboek ‘Geloven in Nederland’, GaMMa, Malmberg
Versie vmbo: 2007;
Versie Havo / vwo: 2008
2 Publicatie ‘Verschillen in de klas’, Nelissen, 2007
3 Stichting Memorabele Momenten (www.memorabelemomenten.nl)
Observatieverslagen van optredens door artiesten in de kinderopvang / kleutergroepen; verzorgen van workshops voor de artiesten. 2007
4 Het ontwerpen en schrijven van de website voor INOVA Alkmaar (www.inova-alkmaar.nl) 2007

Contact
e.schel@hetnet.nl
www.bureau-els.nl

Profiel Projecten Contact Overzicht Netwerkers